Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

<< zpět

Jaké zdravotní problémy postihují moderní společnost a jak jim předcházet?

Pohled interního lékaře a akademického pracovníka na problematiku civilizačních onemocnění.   
- Vzdělávací akce je akreditována ČLnK a ohodnocena 3 body. 


Program konference

Vyberte si město a datum níže v registraci.
16.45-17.00  

Registrace

17.00-17.40  

Aktuální výživová doporučení u pacientů s dyslipidémií

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčinu mortality a morbidity ve vyspělých zemích, i když po zavedení terapie statiny došlo k regresi KV mortality z cca 60% na 42%. V září 2019 byla vydána nová evropská doporučení, kdy u pacientů ve velmi vysokém riziku je doporučena cílová hodnota LDL-cholesterolu pod 1,8 mmol/l. K dosažené těchto hodnot musíme použít vysokých dávek statinů. Při užívání těchto vysokých dávek nemalá část pacientů referuje myopatie. Nicméně tento NÚ lze potlačit např. podávání koenzymu Q10, což jsme prokázali krátkou studií.

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., Centrum preventivní kardiologie III.interní klinika  1.LF UK a VFN, Praha

17.40-18.00  

Přestávka

18.00-18.40  

Jak důležitý je selen pro lidské zdraví? - kazuistiky a příklady z praxe

Nedostatek selenu ve stravě je ve střední Evropě již po desetiletí diskutovanou problematikou. Od této skutečnosti je odvozeno hned několik častých zdravotních komplikací. Jedná se nejen o sníženou plodnost a problémy se správnou funkcí štítné žlázy, ale projevy nedostatku selenu můžeme pozorovat i u jiných onemocnění, včetně některých karcinomů. Na přednášce si na příkladech konkrétních kazuistik ukážeme postupy, jak s tímto deficitním stopovým prvkem můžeme pracovat v souladu s EBM. Není totiž zásadní otázkou, kolik selenu do organismu dostaneme, ale nakolik ho organismus dokáže efektivně využít.

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., vědecký pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

18.40-19.00  

Včasnou prevencí ke zdravějším a pevnějším kostem.

Jak se vyhnout zlomeninám v seniorském věku? Osteoporóza je charakteristická nízkou kostní hustotou a kosti jsou pak jsou náchylné ke zlomeninám. Na jejím rozvoji se podílí dědičnost. Nicméně stav a pevnost našich kostí můžeme výrazně ovlivnit svým životním stylem. Kdo je tedy nejvíce ohrožen rizikem vzniku osteoporózy? A jak můžeme sami snížit riziko rozvoje osteoporózy a zlomenin?

Mgr. Hana Sládková Kavínová, nutriční specialistka