Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

<< zpět

Význam aktivní prevence v každém věku


Program konference

 

16.45-17.00

 

Registrace

17.00-17.40

 

Malnutrice u seniorů a možnosti využití koenzymu Q10 ve stáří

Aktuální výživový stav seniorů v ČR. Hlavní příčiny malnutrice u seniorů a její dopad na zdraví. Jaké živiny nejčastěji chybí? Jak lze zdraví seniorů zlepšit a jak může pomoci koenzym Q10?

MUDr. Vojtěch Česák, Ph.D., vedoucí lékař odd. diabetologie, endokrinologie, metabolismu a výživy na I. IK FN Plzeň

17.40-18.00

 

Přestávka

18.00-18.40

 

Vliv koenzymu Q10 na sportovní výkon

Koenzym Q10 je velmi populárním doplňkem stravy. Jde o látku, která je životně důležitá pro získávání energie pro lidský organizmus z energetických substrátů ve stravě. Ve svém sdělení jsem se zaměřil na to, jak může být CoQ10 užitečný sportující populaci. Jak se zapojuje do transportu elektronů v dýchacím řetězci v mitochondriích, zda může zvýšit sportovní výkon, jestli může snížit únavu po větší fyzické zátěži a také zda může mít protektivní účinek na svalové buňky, z nichž některé (jak známo) při vysoce intenzivní zátěži zanikají. Jde o aktuální meta-analýzu odborné literatury na toto téma.

Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN

18.40-19.00

 

Co vše potřebuje vaše imunita, aby mohla správně fungovat?

Dozvíte se, co vše náš imunitní systém potřebuje, aby mohl zajistit adekvátní ochranu po napadení organizmu virem či jinou cizorodou látkou. Dále, také co se v těle děje, pokud tyto esenciální látky zajištěny nejsou. Připravte se na nadcházející zimu. Ať je váš imunitní systém do boje s virovými infekcemi plně „vyzbrojen“.

Mgr. Hana Sládková Kavínová, nutriční specialistka