Hledat

  Search Results

  Zavřít

   

  PRAVIDLA A PODMÍNKY HRY
  „LETNÍ HRA PHARMA NORD“ 

   

  s elegantním náhrdelníkem Swarovski v hodnotě 2.950 Kč!

   

  1. Organizátor hry

  • Organizátorem hry „Letní hra Pharma Nord“ je  PHARMA NORD PRAHA s.r.o., IČ: 63073943, se sídlem Valčíkova 1149/14, Libeň, 182 00 Praha 8 (dále jen „organizátor hry“). 

  2. Termín hry

  • Hra probíhá od 15. 5. až do 31. 8. 2023 s tím, že k jejímu dokončení může dojít dřív, pokud je objeveno všech 15 výherců. V takovém případě hra končí okamžikem objevení posledního 15. výherce. 

  3. Podmínky účasti ve hře

  • Hra je určena pro kolektiv lékáren v České republice. 
  • Účastnit se může lékárna, která se ke hře přihlásí prostřednictvím své kontaktní osoby buď elektronicky online na webové stránce www.pharmanord.cz/hra, nebo emailem na bioaktivni@pharmanord.com, nebo telefonicky na telefonním čísle 800 100 622. 

  4. Průběh hry

  • Lékárny přihlášené do „Letní hry Pharma Nord” může navštívit tajný zákazník, který hledá prostředek proti únavě či přípravek s koenzymem Q10. Pokud osoba z kolektivu lékárny doporučí tajnému zákazníkovi doplněk stravy Bioaktivní Q10 od Pharma Nord, tato osoba vyhrává originální náhrdelník Swarovski Infinity. 
  • Pro doplněk stravy od Pharma Nord platí následující zdravotní tvrzení dle EFSA: Bioaktivní Q10 GOLD/Super obsahuje koenzym Q10 s vitaminem B2, který přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu a ke snížení únavy a vyčerpání. 
  • Tajný zákazník navštěvuje lékárny v náhodném pořadí.
  • Tajný zákazník hledá celkem 15 výherců. 

  5. Tajný zákazník

  • Osobu tajného zákazníka určuje organizátor hry. 
  • Osoba tajného zákazníka je organizátorem hry řádně vyškolena pro účel této hry. 

  6. Výhra

  • Výhrou je originální náhrdelník Swarovski Infinity v hodnotě 2.950 Kč. 
  • Výhru získává výherce na místě přímo od tajného zákazníka. 
  • Tajný zákazník dokumentuje předání výhry na místě pořízením fotografie výherce s výhrou a zapsáním jména výherce a názvu lékárny. 
  • Výherce souhlasí se zveřejněním svého jména, názvu lékárny a případně fotografie pro marketingové účely organizátora hry.
  • Organizátor hry si vyhrazuje právo rozhodnout o nároku výherce na výhru nebo splnění podmínek těchto pravidel hry. 
  • Výhru není možné vyměnit za jiné zboží organizátora hry nebo jakékoli třetí osoby ani vyměnit za peníze. 
  • Na výhru ve hře nevzniká právní nárok, výhru nelze vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu.

  7. Osobní údaje

  • Potvrzením účasti lékárna/kontaktní osoba lékárny souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů pro účely výše uvedené hry po dobu jejího trvání, správcem osobních údajů PHARMA NORD PRAHA s.r.o., IČ: 63073943, se sídlem Valčíkova 1149/14, Libeň, 182 00 Praha 8, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Jako subjekt údajů je lékárna/kontaktní osoba lékárny informována o tom, že souhlas může odvolat odesláním e-mailu na adresu: bioaktivni@pharmanord.com. 
  • Výherce uděluje organizátorovi hry souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, názvu lékárny a také se zveřejněním fotografie pořízené při předání výhry tajným zákazníkem a to pro marketingové účely organizátora hry.

  8. Zvláštní a závěrečná ustanovení 

  • Organizátor hry si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení. Organizátor hry si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kdykoliv, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru a její pravidla uvedená v těchto pravidlech hry. 
  • Hra není žádným způsobem sponzorována, podporována, řízená nebo jinak propojená s jinou společností, než je organizátor hry sám.