Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

Nová studie ukazuje, že existuje nepřímá úměrnost mezi mírou obezity a nedostatkem vitaminu D. Jinými slovy: s každým zvýšením BMI o 10 % se v těle snižuje o 4,2 % hladina vitaminu D.

 

Důvod je celkem jednoduchý. Vitamin D je vitamin rozpustný v tucích, který se ukládá v tělesných tukových tkáních. Čím více tuku máme, tím více vitaminu D se nám v tukových tkáních uloží, a tím pádem nám méně vitaminu D koluje v krvi.

Do této studie vědci zahrnuli celkem 21 studií s celkovým počtem osob přes 42.000, díky čemuž mají výsledky studie z vědeckého hlediska vysokou váhu. Výsledky se dají aplikovat jak na muže, tak na ženy, na mladé osoby i seniory.

 

Studie nenaznačuje, že nedostatek vitaminu D vede k obezitě. Na druhou stranu zdůrazňuje, aby si obézní jedinci zajistili dostatečný příjem vitaminu D.

únor 2013