Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Doplňky stravy vysoké kvality

  Všechna výrobní zařízení a standardní výrobní praxe jsou v souladu s přísnými pravidly jak GMP (pro léčiva), tak HACCP (pro doplňky stravy). Důvodem je to, že přesně stejný výrobní tým produkuje nejenom naše léčiva, ale i doplňky stravy. Každý člen výrobního týmu je vyškolen, aby dodržoval totožné výrobní postupy se zřetelem na kvalitu, hygienu a dokumentaci, bez ohledu na to, který typ produktu se vyrábí. Zaměstnanci si tak nemusejí dělat starosti, kterým souborem předpisů se zrovna v danou chvíli mají řídit. Platí pouze jediná norma – ta nejvyšší ze všech.

  Sklad surovin

  Ze skladu surovin získáváme všechny položky nezbytné k výrobě hotových výrobků: obaly, pomocné látky a aktivní složky potřebné pro produkci tablet a kapslí.


  Nákup

  Pharma Nord používá pouze suroviny od dodavatelů, kteří jsou schopni splnit naše vysoké požadavky na kvalitu. Každá surovinová položka má své vlastní specifikace, které musejí být dodrženy. Týká se to nejen aktivních látek, ale i plnidel a obalů. Manažer kontroly kvality společnosti Pharma Nord osobně kontroluje výrobní zařízení každého z našich dodavatelů aktivních látek, které odpovídají standardům léčiv.

   

  Plná sledovatelnost

  Všechny surovinové položky jsou registrovány a dodávány s unikátním číslem šarže, aby mohly být sledovány v průběhu celého výrobního procesu.

   

  Karanténa

  Po dodání jsou všechny suroviny a obalové komponenty umístěny do karantény. Důvodem je to, aby se zajistilo, že se použije pouze zboží, které splňuje stanovené specifikace. Jakmile je zboží zkontrolováno a vydáno, má povolení vstoupit do samotného výrobního prostoru. Zboží nesplňující požadavky je buď vráceno dodavateli, nebo zničeno.

  Laboratoř

  Laboratoř Pharma Nord provádí mnoho analýz, které jsou v souvislosti s výrobou doplňků stravy a léčiv vyžadovány. Přestože plně důvěřujeme surovinám dodavatelů, s nimiž roky spolupracujeme, vždy provádíme i vlastní analýzu surovin, které jsou nám dodávány. Kromě toho se v průběhu výrobního procesu odebírají a zkoumají náhodné vzorky, stejně jako jsou pečlivě analyzovány již hotové přípravky. Některé analýzy vyžadující vysoce specializované zařízení se provádějí akreditovanými externími laboratořemi.

   

  Přísné požadavky

  Jak doplňky stravy, tak léčiva jsou zkoumány v souladu s podrobně vypracovaným plánem. Například testujeme, zda se kapsle či tableta rozpustí během stanovené časové lhůty, aby bylo zajištěno, že se aktivní látky v těle účinně uvolňují a vstřebávají. Rovněž kontrolujeme, zda velikost a váha tablet a kapslí odpovídají specifikacím. Všechny hotové doplňky stravy musí alespoň jednou ročně podstoupit kontrolní analýzu náhodně vybraného vzorku. U léčiv musí procházet kontrolní analýzou každá výrobní šarže, aby se doložilo, že splňuje specifikace.


  Testování doby použitelnosti

  Všechna léčiva a některé doplňky stravy jsou podrobovány zkoušce trvanlivosti, aby se zajistilo, že si aktivní látky udržují správnou sílu až do data expirace přípravku. Test se provádí ve speciálních klimatických skříních s předepsanou teplotou a vlhkostí, aby se doložila kvalita přípravku v průběhu celé doby trvanlivosti.

   

  Oddělení kvality - registrační oddělení

  Oddělení kvality je zodpovědné za zajištění kvality a za kontrolu kvality přípravků. Požadavkem je, aby zodpovědná osoba (manažer kontroly kvality) byla nezávislá na výrobě.
   

  Certifikace

  Pharma Nord je certifikovaný výrobce jak doplňků stravy, tak léčiv. Vždy se řídíme těmi nejnáročnějšími požadavky na výrobu léčiv (GMP) a na výrobu potravin (HACCP).

  GMP je zkratka pro Good Manufacturing Practice (Správná výrobní praxe). Zahrnuje řadu protokolů, které tvoří základ pro zajištění kvality při výrobě léčiv a aktivních farmaceutických složek. Všichni zaměstnanci výroby společnosti Pharma Nord včetně zaměstnanců ve skladech jsou školeni v dodržování pravidel GMP. To zahrnuje vlastní sebekontrolu i kontrolu externí.

  Vedle GMP používá Pharma Nord i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), systém založený na analýze rizik a kritických kontrolních bodů při výrobě potravin.


  Interní kontrola

  Oddělení kvality zodpovídá za takové body, jako je kontrola surovin, meziproduktů, obalových komponent a hotových výrobků. Součástí kontrolních procedur je, že Oddělení kvality vyhodnotí dokumentaci šarže, výsledky procesů kontroly a výsledky analýzy podle předem stanovených specifikací. Jakmile jsou specifikace splněny, produkty jsou uvolněny. Pokud splněny nejsou, jsou přípravky zničeny.
  Oddělení kvality ukládá referenční vzorky každé šarže suroviny a šarže hotového přípravku nejméně po dobu šesti let pro případ kontrolní analýzy ze strany úřadů či na základě stížností.
  Kromě toho je toto oddělení zodpovědné za to, že každé jednotlivé oddělení provádí pravidelné vlastní kontroly, aby bylo zaručeno dodržování pravidel GMP a HACCP. Pokud je to nutné, musí Oddělení kvality navrhnout potřebné změny, aby byly systémy zabezpečování kvality průběžně aktualizovány.


  Externí kontrola

  Vedle provádění interních kontrol navštěvují Pharma Nord zástupci dánské agentury pro léčivé přípravky a dánské veterinární a potravinářské správy, kteří pečlivě procházejí dokumentaci a kontrolují naše zařízení a výrobní postupy. Navíc jsme často navštěvováni některými z našich velkých zákazníků.
   

  Registrační oddělení

  Každý výrobce léčiv a doplňků stravy musí mít přehled o mnoha různých předpisech, zejména pokud se vyrobené zboží vyváží a prodává v různých zemích. Tento rozsáhlý úkol zabezpečuje Registrační oddělení Pharma Nord.


  Stejný přípravek, ale jiná pravidla

  Naše Registrační oddělení zodpovídá za registraci a hlášení o všech přípravcích Pharma Nord, tak aby byly v různých zemích legálně uvedeny na trh. Je náročné sledovat každou zemi a její místní předpisy, podle kterých je přípravek buď léčivem, nebo doplňkem stravy, či jaké je povolené množství aktivních látek. V mnoha případech přípravek, jenž je v jedné zemi zaregistrován jako léčivo, je v jiné zemi uveden na trh jako doplněk stravy.

  Výroba

  Toto je centrum výrobního podniku Pharma Nord ve Vojens. Zde jsou všechny různé suroviny za přísných kontrolních podmínek převáděny do tablet a kapslí. Pro zajištění plné sledovatelnosti je každý jednotlivý výrobní proces opatřen unikátním číslem šarže.

   

  Hygiena

  Před vstupem do výrobních prostor jste zavedeni do šaten, kde jsou vám uděleny pokyny obléct si dlouhý bílý plášť, dát na vlasy síťku a přezout se do čisté obuvi. Dále je nařízeno důkladně si umýt ruce.
  V celém výrobním prostoru je mírný přetlak, aby se zabránilo vniknutí znečišťujících částic zvenčí. Všichni zaměstnanci výrobny musí používat rukavice po celou dobu provádění výrobních procesů, které obnášejí přímý kontakt s přípravkem, jako je například vážení či jiná manipulace se vzorky.

   

  Výroba tablet

  V první místnosti se vyrábějí tablety. Zde jsou míseny jednotlivé ingredience v souladu s dlouhým seznamem standardních procedur, které jsou v průběhu celého procesu důkladně kontrolovány.
  Hotová prášková směs se vsype do pojízdného kontejneru, který může být přesunut k vedlejšímu stroji, kde se prášek lisuje do tablet, nebo jsou jím plněny tvrdé kapsle.
  Poté jsou tablety potaženy ochrannou vrstvou, jež prodlužuje jejich trvanlivost a usnadňuje jejich polykání. Některé tablety musejí dokonce mít speciální barvu, a to buď z důvodu ochrany aktivních látek, nebo kvůli snadnějšímu rozpoznání tablet.


  Výroba kapslí

  Oddělení výroby také vyrábí různé druhy kapslí. Specialitou Pharma Nord je výroba měkkých želatinových kapslí v různých variantách. Aktivní látky se mísejí v olejovém roztoku a jsou uloženy v obalu z měkké želatiny.
  Během výroby se obsah pečlivě ověřuje a měří, rovněž se kontroluje, zda má želatinový obal správnou tloušťku. To vše se v průběhu výroby dokumentuje v zadaných časových intervalech a je následně kontrolováno náhodně vybranými vzorky hotových kapslí v laboratoři Pharma Nord.
  Když jsou kapsle zkompletovány, procházejí řadou komor, které slouží jako bubnové sušičky. Poté se kapsle shromažďují ve velkých plastových zásobnících a jsou na další den až dva umístěny do speciálního prostoru pro sušení. Suché kapsle se třídí a ty, které nemají správný tvar či velikost, se vyhodí. Zbytek šarže je nyní připraven k balení a čeká ve velkých plastových pytlech v karanténě, dokud se nedokončí kontrola kvality.


  Kontrola

  Několik kontrolních procedur během výrobního procesu pomáhá zajišťovat, že vše běží tak, jak má. Po skončení každé výroby se u kapslí či tablet důkladně kontroluje váha, obsah, čas potřebný pro rozpuštění a podobně.
  Zároveň se procházejí všechny kontrolní dokumenty, dokládající, že všechny výrobní procedury byly provedeny podle specifikací. Výroba jednoho přípravku obnáší vyplnit až 32 různých kontrolních dokumentů.


  Čištění

  Po každém kole výroby se stroje čistí, aby se odstranily veškeré stopy po předchozím produktu a stroje se připravily na další výrobu. Tento proces čištění je časově velmi náročný. Čisticí rutiny jsou tak zdlouhavé, že připravit stroj k dalšímu výrobnímu úkonu může trvat 6 až 24 hodin.
  Všechny postupy čištění ve výrobním prostoru jsou ověřovány, to znamená, že se prokazuje jejich efektivita, aby nebyly žádné přípravky vystaveny kontaminaci. Čištění se kontroluje a dokládá v kontrolním seznamu.

  Hygienické balení

  Balení v blistrech zajišťuje dobrou hygienu a trvanlivost

  Existuje důvod, proč jsou produkty Pharma Nord balené v blistrech a ne jen nasypané do dóz či lahviček. Naše přípravky chceme chránit co nejlépe.
  Jakmile poprvé otevřete ochranný uzávěr od dózy s vitaminy, tablety uvnitř začnou ztrácet na síle. Studie ukázaly, že pokud dózu skladujete ve vlhkém prostředí - v kuchyni nebo v koupelně, pak může nutriční hodnota vitaminů rozpustných ve vodě drasticky poklesnout a v nejhorším případě dokonce úplně zmizet během jediného týdne.
  Blistrové balení je z hlediska hygieny nejlepší možností. Pokud potřebujete vylovit tablety či kapsle z dózy, buď strčíte dovnitř prsty, nebo si tablety nasypete do dlaně, ovšem leckdy najednou i víc, než potřebujete. Takto okamžitě šíříte v dóze bakterie.
  Mnoho lidí má doma načatou dózu i několik měsíců - a možná je v rodině i více členů, kteří do dózy sahají? V každém případě je vytvořena opravdu dobrá živná půda pro množení bakterií.
  Díky blistrovému balení můžeme nejlépe chránit doplňky stravy, za které jste zaplatili - i poté, co jste je začali užívat.

  Balicí oddělení a sklad

  Když přípravky opustí Oddělení kvality, jsou připravené k zabalení. Po skončení výroby se hotové tablety a kapsle skladují ve velkých kontejnerech v inventáři. Z těchto kontejnerů se pro kontrolu odebírá určité množství tablet a kapslí pokaždé, kdy se do krabiček balí nová šarže a posílá prodejcům do všech zemí, ve kterých se přípravky Pharma Nord prodávají.


  Doplněk stravy, nebo léčivo

  Jedna jediná výroba může být rozdělena do různých menších operací. Je to například v takových případech, kdy se daný přípravek prodává v několika zemích či v různých velikostech balení. Některé přípravky vyžadují různé předpisy, takže dva zcela shodné produkty mohou být v jedné zemi doplňkem stravy a v jiné zemi léčivem.
  To je důvod, proč jsou všechny přípravky vyráběny jen podle nejvyššího standardu. Přípravek vyrobený jako léčivo lze prodávat jako doplněk stravy. Opačně to však není možné.

   

  Sklad

  Když jsou hotové přípravky zabalené v krabičkách a zkontrolované Oddělením kvality, rozvážejí se kamiony distributorům a maloobchodníkům po celém světě. Doplňky stravy a léčivé přípravky Pharma Nord jsou k dostání ve více než 45 zemích světa.
  Přípravky Pharma Nord se prodávají především v místech, kde mohou zákazníci dostat kvalifikované informace. Takto jsme schopni poskytnout ty nejlepší podmínky pro učinění správného rozhodnutí týkající se výběru toho nejvhodnějšího přípravku.
  Kombinace kvalitně zdokumentovaných přípravků a jejich prodeje v obchodech a lékárnách, které umí zákazníkům poskytnout užitečnou radu, je hlavním důvodem, proč společnost Pharma Nord dosahuje celosvětových úspěchů a uznání.
  Pharma Nord získal již řadu ocenění od organizací v rámci svého oboru a od spotřebitelských organizací v různých zemích.

   

  Vyrobeno v Dánsku

  Všechny přípravky Pharma Nord se vyrábějí v našem nejmodernějším výrobním závodě ve městě Vojens, které se nachází v jižní části Jutského poloostrova. Říkáme-li „vyrobeno v Dánsku”, znamená to mnohem víc než jen prázdnou frázi. Naše přípravky nejsou kapsle a tablety od zahraničních dodavatelů, které se v Dánsku jenom balí do krabiček. Všechny naše přípravky jsou od samého počátku vyráběny dánskýma rukama. Tyto produkty jsou v souladu s dánskou legislativou a jsou pod dohledem dánských zdravotních úřadů.  Certifikáty