Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

EFSA schvaluje SelenoPrecise

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přezkoumal rozsáhlou dokumentaci o bezpečnosti kvasnic se selenem SelenoPrecise od Pharma Nord a dospěl k závěru, že tento produkt nepředstavuje z hlediska bezpečnosti užívání žádné riziko.

SelenoPrecise byl již schválen v mnoha členských zemích Evropské unie. Nové schválení úřadem EFSA potvrzuje budoucí potenciál pro využití SelenoPrecise jako bezpečné a stabilní selenové složky v potravinářských výrobcích a doplňcích stravy. Díky tomuto schválení může být SelenoPrecise zaveden na celý trh EU.

Panel EFSA pro potravinářské přídatné látky zdůraznil, že schválení z hlediska bezpečnosti se týká pouze selenem obohacovaných kvasnic vyráběných kvasinkami za přítomnosti seleničitanu sodného a obsahujících selenomethionin jako převládající organickou formu selenu. Selenocystein a další organické sloučeniny selenu by neměly přesáhnout 10 % obsahu.

SelenoPrecise je charakteristický vysokým a stabilním obsahem více než 70 % organického l-selenomethioninu v každé výrobní šarži a dále ojediněle vysokou biologickou dostupností. Jak u stability, tak u biologické dostupnosti SelenoPrecise bylo doloženo, že jsou vyšší než u jakéhokoliv jiného zdroje selenu.

Panel EFSA rovněž uvedl, že selen z organických zdrojů, jako jsou kvasnice se selenem, má doloženou vyšší biologickou dostupnost a nižší toxicitu než anorganické formy selenu – seleničitany a selenany.

8. 10. 2008

Zpět na úvodní stranu

Všechny přípravky, které společnost vyvíjí, vyrábí a prodává, mají seriózní vědecký základ, optimální biologickou dostupnost, jsou bezpečné a kvalitně zdokumentované.

Adresa 

Pharma Nord Praha s.r.o.
Valčíkova 1149/14
182 00 Praha 8 - Česká republika

Bezplatná linka 

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 15:00

(+420) 800 100 622  

  
Česká pošta Logo Professional Parcel Logistic logo
GlobalSign