Hledat

  Search Results

  Zavřít

  EFSA schvaluje SelenoPrecise

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přezkoumal rozsáhlou dokumentaci o bezpečnosti kvasnic se selenem SelenoPrecise od Pharma Nord a dospěl k závěru, že tento produkt nepředstavuje z hlediska bezpečnosti užívání žádné riziko.

  SelenoPrecise byl již schválen v mnoha členských zemích Evropské unie. Nové schválení úřadem EFSA potvrzuje budoucí potenciál pro využití SelenoPrecise jako bezpečné a stabilní selenové složky v potravinářských výrobcích a doplňcích stravy. Díky tomuto schválení může být SelenoPrecise zaveden na celý trh EU.

  Panel EFSA pro potravinářské přídatné látky zdůraznil, že schválení z hlediska bezpečnosti se týká pouze selenem obohacovaných kvasnic vyráběných kvasinkami za přítomnosti seleničitanu sodného a obsahujících selenomethionin jako převládající organickou formu selenu. Selenocystein a další organické sloučeniny selenu by neměly přesáhnout 10 % obsahu.

  SelenoPrecise je charakteristický vysokým a stabilním obsahem více než 70 % organického l-selenomethioninu v každé výrobní šarži a dále ojediněle vysokou biologickou dostupností. Jak u stability, tak u biologické dostupnosti SelenoPrecise bylo doloženo, že jsou vyšší než u jakéhokoliv jiného zdroje selenu.

  Panel EFSA rovněž uvedl, že selen z organických zdrojů, jako jsou kvasnice se selenem, má doloženou vyšší biologickou dostupnost a nižší toxicitu než anorganické formy selenu – seleničitany a selenany.

  8. 10. 2008