Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Lidé dlouhodobě užívající doplňky stravy jsou zdravější - 04.02.2008

  Lidé, kteří užívají několik doplňků stravy, jsou mnohem zdravější než jedinci užívající jediný multivitamin nebo ti, kteří neužívají žádné suplementy. V rozsáhlé studii zveřejněné v Nutrition Journal poslali výzkumníci z Berkeley University dotazník 1200 osobám, kteří víc než 20 let pravidelně užívali doplňky stravy. Z nich namátkově vybrali 278 respondentů, u kterých pak odebrali krevní vzorky na testy a měřili krevní tlak.

  Sebrané údaje z testů a dotazníků se pak porovnávaly s podobnými údaji od 176 jedinců, kteří denně užívali jednu multivitaminovou pilulku, a od 602 jedinců, kteří neužívali žádný suplement. Všechny tři skupiny byly stejné či velmi podobné v hledisku příjmu, vzdělání, BMI a pohlaví. Studie prokázala, že skupina užívající několik suplementů, vykazovala významně nižší bio-markery spojované s rizikem onemocnění jako například cholesterol, homocystein, triglyceridy nebo krevní tlak a následně vykazovala nižší riziko diabetu, mrtvice a onemocnění srdce.

  Skupina, která brala několik doplňků stravy rovněž měla optimální koncentraci rozličných živin a lépe subjektivně hodnotila vlastní zdravotní stav než zbývající dvě skupiny.

  (Prameny: Block et al., Nutrition Journal 2007, 6:30.)