Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Slavnostní otevření Pharma Nord Edukačního a výzkumného centra - 03.09.2008

  Vysoký počet hostů se stal svědky oficiálního otevření nového Pharma Nord Edukačního a výzkumného centra v Odoleně Vodě, v České republice. Slavnostní pásku přestřihl dánský velvyslanec Jeho Excelence Ole E. Moesby a generální ředitel společnosti Pharma Nord pan Eli Wallin za přítomnosti vice než 150 pozvaných hostů z řad novinářů, vědců, lékařů, odborníků na zdravou výživu, V.I.P. osobností a dalších.

  „Díky práci v tomto centru se rozšíří a vzroste porozumění vztahu mezi výživou a zdravím a budou nalezeny nové cesty k prevenci nemocí, které nabídnou lepší kvalitu života tisícům lidí,” řekl ve svém projevu u příležitosti otevření centra ředitel Pharma Nord pan Eli Wallin.

  Nové centrum upoutalo velký zájem zejména odborné veřejnosti, která se může těšit na využívání tohota centra v rámci svého výzkumu. Edukační a výzkumné centrum bude navštěvováno mezinárodními i místními experty a bude spolupracovat se specialisty mnoha lékařských a dalších oborů z univerzit Dánska, Velké Británie či české Karlovy univerzity.

  Široké obci lékařské a zdravotnické budou určeny vzdělávací programy na téma nejnovějších poznatků o předcházení nemocem. Pracovníci centra chtějí školit lékaře a farmaceuty i v oblasti komunikace a řízení, osvětově působit v oblastech managementu obezity, sportovní medicíny, farmaceutických znalostí i ve sdruženích pacientů – například diabetiků. Centrum má být komunikačním místem i pro novináře, pedagogy a významné osobnosti z celé Evropské unie na téma prevence, anti-agingu, zdravé výživy a obezity.