Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Mezinárodní odborníci na Q10 se sejdou v Belgii 04.2010

  V květnu 2010 se budou v Bruselu prezentovat nejnovější vědecké poznatky o koenzymu Q10. Jedním z nejzajímavějších bodů programu budou poslední novinky o Q-SYMBIO, velké mezinárodní studii, která v současné době zkoumá potenciál Q10 v léčbě srdečního selhání.

  Ve dnech 27.-30. května se v Bruselu koná šestá konference Mezinárodní asociace koenzymu Q10. Na této konferenci budou aktuálně informováni odborníci na Q10 z celého světa, lékaři a zástupci médií o nejnovějších vědeckých poznatcích o koenzymu Q10.

  Multicentrická studie

  Důležitým bodem tohoto vědeckého programu je Q-SYMBIO – probíhající multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zahrnující až 550 pacientů, kteří trpí chronickým srdečním selháním. Všichni pacienti jsou standardně léčeni na srdeční selhání a k tomu dostávají buď 300 mg koenzymu Q10 denně, nebo placebo. Obojí, kapsle Q10 i kapsle placeba, dodává společnost Pharma Nord.

  Prezentace výsledků první fáze

  Q-SYMBIO má dvě fáze. Krátkodobé zhodnocení po 16 týdnech studie zkoumá zlepšení symptomů u pacientů, funkční kapacitu a stav biomarkerů, zatímco následné dvouleté období sleduje hypotézu, zda koenzym Q10 může snižovat hospotalizaci a úmrtnost pacientů s těžkým chronickým srdečním selháním. Na konferenci v Bruselu představí tým Q-SYMBIO výsledky 16-ti týdenní části studie.

  duben 2010