Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

Kouření snižuje váš energetický metabolizmus

Vědci pozorovali, jak kouření snižuje krevní hladinu koenzymu Q10 – látky, kterou buňky nutně potřebují pro tvorbu energie. Ženy jsou, jak se zdá, k poklesu náchylnější více než muži.

Kouření je škodlivé nejen pro vaše plíce a srdečně-cévní zdraví.Smoking woman Má také nepříznivý dopad na energetický metabolizmus těla, což se v porovnání s nekuřáky odráží na snížených hladinách koenzymu Q10 u kuřáků. V nedávné studii uskutečněné se 106 zdravými muži a ženami ve věku 21-45 let, z nichž polovina byli kuřáci, mohli vědci jasně vidět, jak kouření hladinu Q10 snižovalo.

Muži kuřáci měli o 50 % nižší hladinu Q10 než muži nekuřáci, ženy kuřačky měly hladinu Q10 sníženou dokonce o 67 % ve srovnání s ženami nekuřačkami. Takto výrazný pokles Q10, látky, kterou buňky potřebují pro tvorbu energie, se obyčejně projevuje u osob s nějakým chronickým onemocněním.

Mocný antioxidant
Koenzym Q10 (či jen Q10) je vitaminu podobná látka, která hraje klíčovou roli v buněčném energetickém metabolizmu. Q10 aktivně podporuje přeměnu tuků, sacharidů, bílkovin a alkoholu na ATP (kyselinu adenosin trifosforečnou), což je molekula uskladňující energii v chemické podobě. Když buňka potřebuje energii, rozštěpí molekulu ATP a uvolní z ní energii skrytou uvnitř. Celý tento proces se odehrává uvnitř buněk v malých fazolovitých útvarech (mitochondriích).

Výše uvedená studie kromě prokázaného poklesu Q10 ovšem také odhalila nepříznivé změny v profilu krevních tuků: zvýšení triglyceridů a snížení „dobrého” HDL cholesterolu. U mužů kuřáků poklesla hladina HDL o 19 %, u žen kuřaček byl zjištěn pokles o 35 %. Hladina triglyceridů se zvýšila u mužů kuřáků o 27 % a u žen kuřaček o 20 %.
 
Zdroj:
Al–Bazi MM et al. Reduced coenzyme Q10 in female smokers and its association with lipid profile in a young healthy adult population. Arch Med Sci 2011;7,6:948-54.

Přečtěte si více o koenzymu Q10. Klikněte zde!

Zpět na úvodní stranu

Všechny přípravky, které společnost vyvíjí, vyrábí a prodává, mají seriózní vědecký základ, optimální biologickou dostupnost, jsou bezpečné a kvalitně zdokumentované.

Adresa 

Pharma Nord Praha s.r.o.
Valčíkova 1149/14
182 00 Praha 8 - Česká republika

Bezplatná linka 

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 15:00

(+420) 800 100 622  

  
Česká pošta Logo Professional Parcel Logistic logo
GlobalSign