Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

Kterému přípravku byste věřili?

                          A?                                B?                                C?

Existuje hodně případů, kdy byly v doplňcích stravy odhaleny různé nežádoucí příměsi a nečistoty, nebo že byly takzvaně „říznuty” nelegálními látkami, které v přípravku nebyly deklarovány a které měly zvýšit jeho účinek. Podle vzhledu je však nepoznáte.

Jak se může spotřebitel zdravotně závadným přípravkům vyhnout?

  • Vyvarujte se nákupu doplňků stravy z neznámých webových stránek. Pokud nejsou k dispozici kontaktní údaje (pouhý e-mail nestačí), k žádnému nákupu nepřistupujte.
  • Vždy buďte opatrní. Dokonce i důvěryhodné přípravky mohou být zdravotně závadné. Pokud výrobci nepoužívají postupy pro analýzu a kontrolu surovin při výrobě, nemohou nabízet ani žádné záruky.
  • Požadujte dokumentaci. Každý zodpovědný výrobce by měl být ochotný poskytnout důkaz, že přípravky, které vyrábí, jsou naprosto bezpečné.


Společnosti Pharma Nord můžete důvěřovat
Ve společnosti Pharma Nord vyvíjíme, vyrábíme a balíme přípravky vlastními silami. Celý proces probíhá v souladu s pravidly GMP* a tak je zajištěno, že každý jednotlivý krok – od manipulace se surovinami, potahování tablet, výroby kapslí, po skladování, čisticí procedury a tak dále – je pečlivě kontrolován a dokumentován. Zcela přesně známe obsah našich tablet, které míří ke spotřebiteli, a můžeme doložit kvalitu a bezpečnost každého přípravku. Naše přípravky jsou proto trochu dražší, ale je lepší více platit za bezpečný výrobek, než platit vlastním zdravím.

* GMP (Good Manufacturing Practice = Správná výrobní praxe) se obyčejně používá pouze pro výrobu farmaceutických léků.