Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Výzkumné oddělení Pharma Nord stojí vždy v čele na mezinárodním poli vědy a o výživě.

  Vědecké studie a články se pečlivě registrují a katalogizují do nejkomplexnější výzkumné databáze, jaká v tomto odvětví existuje. V současné době obsahuje přes devět tisíc vědeckých odkazů. Značná část těchto studií proběhla se samotnými přípravky Pharma Nord. Výzkumná databáze se průběžně reviduje, kdykoliv jsou zveřejněné nové studie, jež se nějak vztahují k přípravkům Pharma Nord. Knihovna výzkumného oddělení je nepostradatelným nástrojem pro vývoj nových produktů a zdokonalování těch stávajících.

  Výzkumná databáze
   

  Archiv Pharma Nord


  200 ZVEŘEJNĚNÝCH STUDIÍ S PRODUKTY PHARMA NORD

  Krome mnoha vedeckých clánku a studií, které Pharma Nord využívá jako základny pro vývoj nových produktu a vylepšování nebo aktualizaci tech stávajících, firma uskutecnila pres dve ste studií s vlastními prípravky, jež posléze zverejnila. Tento výzkum je operným pilírem celé dokumentace a je velmi duležitý pro úspech prípravku Pharma Nord. Do databáze neustále pribývají nové tituly.

   

  VĚDECKÝ VÝVOJ

  Za roky působení si společnost Pharma Nord vytvořila rozsáhlou mezinárodní síť vědců v oblastech, jako je kardiologie, onkologie, diabetologie, stomatologie, chirurgie, výživové poradenství a další. Spolupráce a permanentní dialog s těmito odborníky představuje velmi důležitý nástroj pro vývoj nových přípravků.

   

  PHARMA NORD A VÝZKUM RAKOVINY

  Boj proti rakovině je jednou z nejnáročnějších oblastí lékařské vědy. Společnost Pharma Nord je aktivně zapojena do mezinárodního výzkumu prevence a léčby rakoviny. Jednou z vůbec největších a nejambicióznějších vědeckých akcí všech dob v této oblasti je mezinárodní studie PRECISE, která se zaměřuje na preventivní vlastnosti stopového prvku selenu. Pharma Nord je oficiálním dodavatelem tablet selenu i placeba pro celou studii, která zahrnuje čtyřicet tisíc testovaných účastníků z Dánska, Švédska a Anglie.

   

  PHARMA NORD A VÝZKUM SRDCE

  Pharma Nord aktivně podporuje vědu v úsilí objevit nové terapie pro nemoci srdce, zvláště ty, které jsou zaměřené na zvyšování kvality života u lidí, jež kvůli pokročilému věku nebo nemoci trpí nedostatkem koenzymu Q10. Kromě jiného spustila firma Pharma Nord velkou mezinárodní studii Q-SYMBIO, která zkoumá potenciál koenzymu Q10 jako pomocné látky pro léčbu chronického srdečního selhání.

   

  VYSOCE STRANDARDNÍ PRODUKT

  Vzhledem ke kvalitní a dobře zdokumentované biologické dostupnosti koenzymu Q1O od Pharma Nord, užívá International Coenzyme Q10 Association (Mezinárodní asociace koenzymu Q10) tento přípravek jako srovnávací normu; testovali se již ve více než 70 studiích. Tento rozsáhlý výzkum je hlavním důvodem toho, že má přípravek zdokumentovanou tak vysokou biologickou dostupnost. Skutečnost, že je na trhu už téměř dvacet let, navíc dokládá bezpečnost produktu.

   

  KONFERENCE A SYMPÓZIA

  V některých oborech se vyskytují nové vědecké objevy tak často, že se vyplatí organizovat pravidelně sympózia, na kterých se vědci z celého světa sejdou a prezentují nejnovější vědecké průlomové objevy. V mnoha případech Pharma Nord působí jako hostitel nebo spoluhostitel takových setkání. V současné době organizují vědecká sympózia a konference na témata jako Q10, selen a CLA.

   

  ZKUŠENOSTI SPOTŘEBITELŮ

  Vlastní zkušenosti spotřebitelů mají nedocenitelnou důležitost pro naše stávající i budoucí produkty. I když se spotřebitelská zkušenost dá stěží označit jako „věděcká dokumentace“, dokáže naznačit, zda přípravek účinkuje nebo ne a zda je krátkodobě nebo dlouhodobě bezpečný k užívání. Z toho důvodu Pharma Nord považuje každý druh zpětné vazby od zákazníka za informaci obrovské hodnoty a spotřebitele aktivně podněcuje, aby firmu kontaktovali, jestliže se chtějí o svoje zkušenosti podělit.