Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Výzkumné oddělení společnosti Pharma Nord stojí vždy v čele mezinárodního výzkumu v oblasti vědy o výživě.

  Veškeré vědecké studie a články jsou pečlivě evidovány a systematicky katalogizovány v nejkomplexnější výzkumné databázi, která v tomto odvětví existuje. Aktuálně obsahuje více než devět tisíc vědeckých referencí. Významná část těchto studií byla prováděna s produkty společnosti Pharma Nord. Tato výzkumná databáze je pravidelně aktualizována, aby zahrnovala všechny nové studie, které se jakkoliv vztahují k portfoliu Pharma Nord. Knihovna výzkumného oddělení je zásadním nástrojem pro vývoj nových produktů a neustálé zdokonalování těch stávajících.

  Výzkumná databáze
   

  Archiv Pharma Nord

  Přes 300 zveřejněných studií s produkty Pharma Nord

  Kromě mnoha vědeckých článků a studií, které Pharma Nord využívá jako základ pro vývoj nových produktů a pro neustálé zdokonalování stávajícího portfolia, společnost publikovala více než tři sta studií provedených s vlastními produkty. Tento výzkum představuje základní pilíř celé dokumentace, která má klíčový význam pro úspěch produktů společnosti Pharma Nord. Do této databáze jsou průběžně přidávány nové studie a články.
   

  Vědecký vývoj

  Za roky působení si společnost Pharma Nord vytvořila rozsáhlou mezinárodní síť vědců v oblastech, jako je kardiologie, onkologie, diabetologie, stomatologie, chirurgie, výživové poradenství a další. Spolupráce a permanentní dialog s těmito odborníky představuje velmi důležitý nástroj pro vývoj nových přípravků.

   

  Pharma Nord a výzkum srdce

  Společnost Pharma Nord aktivně podporuje vědu a výzkum v úsilí objevovat nové terapie. Zvláště ty, jež jsou zaměřené na zvyšování kvality života lidí, kteří mohou mít kvůli pokročilému věku nebo nemoci prospěch z přípravků obsahujících koenzym Q10, jako je Myoquinon. Tento lék, který je registrovaný v několika zemích, slouží k prevenci a léčbě nedostatku koenzymu Q10.
  Produkty společnosti Pharma Nord byly využity v několika významných výzkumných studiích. Jednou z těchto studií je švédská studie KiSel-10, ve které byly zdravým seniorům podávány doplňky stravy obsahující Q10 a selen. Další významnou mezinárodní studií byla Q-Symbio, která byla prováděna s koenzymem Q10 od společnosti Pharma Nord. Obě tyto studie byly ukončeny s výjimečnými výsledky, což podtrhuje účinnost a důležitost těchto přípravků pro zlepšení zdraví a kvality života.

   

  Pharma Nord a výzkum rakoviny

  Společnost Pharma Nord se aktivně zapojuje do mezinárodního výzkumu v oblasti prevence a léčby rakoviny, což je jedna z nejnáročnějších oblastí lékařského výzkumu. Jedním z největších a nejambicióznějších evropských vědeckých projektů v této oblasti je mezinárodní studie s názvem „PRECISE". Pro pilotní studii projektu PRECISE společnost Pharma Nord dodala jak tablety selenu, tak placeba. Tato studie je navržena s cílem zahrnout 35 000 – 40 000 dobrovolníků z Dánska, Švédska a Anglie, nicméně zatím nebyly získány finanční prostředky pro její realizaci.
  Kromě toho Pharma Nord poskytla přípravky pro velkou multicentrickou studii zaměřenou na rakovinu močového měchýře, která zahrnuje pacienty z Belgie, Francie a Anglie. 

   

  Referenční produkt Q10

  Vzhledem ke kvalitní a dobře zdokumentované biologické dostupnosti koenzymu Q10 od Pharma Nord, užívá International Coenzyme Q10 Association (Mezinárodní asociace koenzymu Q10) tento přípravek jako srovnávací normu (referenční produkt). Byl testován již ve více než 70 studiích. Tento výzkum je jedním z hlavních důvodů, proč má Q10 od Pharma Nord svou biologickou dostupnost tak dobře doloženou. Skutečnost, že je na trhu více než dvacet let, navíc dokládá bezpečnost tohoto produktu.

   

  Konference a sympózia

  V některých oblastech se nové vědecké poznatky objevují tak často, že je možné pravidelně pořádat sympozia, na kterých se scházejí vědci z celého světa k prezentaci nejnovějších vědeckých objevů. V mnoha případech je společnost Pharma Nord aktivním pořadatelem nebo spolupořadatelem těchto akcí. Doposud byla pořádána vědecká sympozia a konference v oblastech výzkumu, jako jsou Q10, selen a CLA. Tyto akce poskytují platformu pro výměnu myšlenek a informací mezi výzkumníky, což napomáhá posunutí vědeckého poznání vpřed a podporuje další vývoj v těchto oblastech.

   

  Zkušenosti spotřebitelů

  Společnost Pharma Nord velmi oceňuje zkušenosti a zpětnou vazbu od spotřebitelů, které považuje za neocenitelné pro hodnocení a vylepšování svého současného i budoucího portfolia. Ačkoli tyto spotřebitelské zkušenosti nelze považovat za formální „vědeckou dokumentaci", poskytují cenné směrnice ohledně účinnosti a bezpečnosti produktů pro krátkodobé i dlouhodobé užívání. Proto aktivně vyzýváme spotřebitele, aby nás kontaktovali, pokud mají zkušenost s užíváním našeho přípravku, kterou by chtěli sdílet. Vaše zpětná vazba je pro nás cenným zdrojem informací a pomáhá nám neustále zlepšovat naše produkty, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám a očekáváním našich zákazníků.