Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

Lidé dlouhodobě užívající doplňky stravy jsou zdravější
Lidé, kteří užívají několik doplňků stravy, jsou mnohem zdravější než jedinci užívající jediný multivitamin nebo ti, kteří neužívají žádné suplementy. V rozsáhlé studii zveřejněné v Nutrition Journal poslali výzkumníci z Berkeley University dotazník 1200 osobám, kteří víc než 20 let pravidelně užívali doplňky stravy. Z nich namátkově vybrali 278 respondentů, u kterých pak odebrali krevní vzorky na testy a měřili krevní tlak.

Sebrané údaje z testů a dotazníků se pak porovnávaly s podobnými údaji od 176 jedinců, kteří denně užívali jednu multivitaminovou pilulku, a od 602 jedinců, kteří neužívali žádný suplement. Všechny tři skupiny byly stejné či velmi podobné v hledisku příjmu, vzdělání, BMI a pohlaví. Studie prokázala, že skupina užívající několik suplementů, vykazovala významně nižší bio-markery spojované s rizikem onemocnění jako například cholesterol, homocystein, triglyceridy nebo krevní tlak a následně vykazovala nižší riziko diabetu, mrtvice a onemocnění srdce.

Skupina, která brala několik doplňků stravy rovněž měla optimální koncentraci rozličných živin a lépe subjektivně hodnotila vlastní zdravotní stav než zbývající dvě skupiny.

(Prameny: Block et al., Nutrition Journal 2007, 6:30.)
 

Zpět na úvodní stranu

Všechny přípravky, které společnost vyvíjí, vyrábí a prodává, mají seriózní vědecký základ, optimální biologickou dostupnost, jsou bezpečné a kvalitně zdokumentované.

Adresa 

Pharma Nord Praha s.r.o.
Valčíkova 1149/14
182 00 Praha 8 - Česká republika

Bezplatná linka 

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 15:00

(+420) 800 100 622  

  
Česká pošta Logo Professional Parcel Logistic logo
GlobalSign