Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Lidé dlouhodobě užívající doplňky stravy jsou zdravější
  Lidé, kteří užívají několik doplňků stravy, jsou mnohem zdravější než jedinci užívající jediný multivitamin nebo ti, kteří neužívají žádné suplementy. V rozsáhlé studii zveřejněné v Nutrition Journal poslali výzkumníci z Berkeley University dotazník 1200 osobám, kteří víc než 20 let pravidelně užívali doplňky stravy. Z nich namátkově vybrali 278 respondentů, u kterých pak odebrali krevní vzorky na testy a měřili krevní tlak.

  Sebrané údaje z testů a dotazníků se pak porovnávaly s podobnými údaji od 176 jedinců, kteří denně užívali jednu multivitaminovou pilulku, a od 602 jedinců, kteří neužívali žádný suplement. Všechny tři skupiny byly stejné či velmi podobné v hledisku příjmu, vzdělání, BMI a pohlaví. Studie prokázala, že skupina užívající několik suplementů, vykazovala významně nižší bio-markery spojované s rizikem onemocnění jako například cholesterol, homocystein, triglyceridy nebo krevní tlak a následně vykazovala nižší riziko diabetu, mrtvice a onemocnění srdce.

  Skupina, která brala několik doplňků stravy rovněž měla optimální koncentraci rozličných živin a lépe subjektivně hodnotila vlastní zdravotní stav než zbývající dvě skupiny.

  (Prameny: Block et al., Nutrition Journal 2007, 6:30.)