Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

Nové výrobní a skladovací zařízení
Pharma Nord staví v dánském městě Vojens nový výrobní závod. Po dokončení tohoto výrobního a skladovacího zařízení bude společnost schopna svou nynější výrobní kapacitu ztrojnásobit, což se jeví jako nezbytné, pokud chce Pharma Nord uspokojit zvyšující se poptávku po svých přípravcích v Dánsku i v zahraničí. Nové zařízení pokryje celou výrobu GMP Pharma Nord.