Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

V Praze se konal Mezinárodní lékařský kongres Q10
Společnost Pharma Nord se opět spojila s Mezinárodní asociací koenzymu Q10, aby spolu prezentovali nejnovější lékařské poznatky o Q10 lékařům, lékárníkům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Kongresu se zúčastnilo přes 600 zájemců z celého světa.

Více než šest set praktických lékařů, internistů, kardiologů a lékárníků se 13. září 2008 sešlo v hotelu Marriott v Praze, aby se dozvěděli o nejnovějších vědeckých výzkumech koenzymu Q10. Touto příležitostí se stal Mezinárodní lékařský kongres o koenzymu Q10 pořádaný Mezinárodní asociací koenzymu Q10 ve spolupráci s Pharma Nord Academy. Mezi přednášejícími byli někteří světově známí odborníci na koenzym Q10, kteří přicestovali z Itálie, Dánska, Slovenska, Austrálie a USA, aby se se svými poznatky podělili s přítomnými zdravotnickými profesionály. Kongres podpořila Česká lékařská komora a Česká lékarnická komora a mnoho z účastníků využilo tuto příležitost k získání aktuálních informací o Q10.

„Bylo velkým potěšením vidět tolik lékařů a lékárníků, kteří se kongresu zúčastnili. Vědecký výzkum Q10 nadále přináší zajímavé výsledky, ovšem pokud mají mít tyto poznatky vliv na kvalitu života a zdraví široké populace, je velmi důležité, aby se tyto výsledky dostaly k co největšímu počtu lékařů a lékárníků,” řekl Sven Moesgaard, technický ředitel Pharma Nord.

Kongres zahájil prof. G. P. Litarru, prezident Mezinárodní asociace koenzymu Q10, přednáškou o významu koenzymu Q10 v lékařské praxi. Po tomto úvodu prezentovali nejnovější poznatky z probíhajícího výzkumu Q10 další členové Asociace. Byly mezi nimi některé velice zajímavé výsledky studií, týkající se užívání koenzymu Q10 v prevenci nežádoucích vedlejších účinků léčby statiny či aktualizace široké multicentrické studie s názvem Q-SYMBIO, která zkoumá využití koenzymu Q10 k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháváním. Přednášky byly také věnovány australským projektům podávání Q10 jako antihypertenziva a jeho roli při zotavení po chirurgické operaci srdce.

Vedle početné řady českých lékařů a lékárníků se kongresu zúčastnili další odborníci ze Slovenska, Maďarska, Velké Británie, Turecka, Španělska, Thajska, Ukrajiny a Japonska.

Zpět na úvodní stranu

Všechny přípravky, které společnost vyvíjí, vyrábí a prodává, mají seriózní vědecký základ, optimální biologickou dostupnost, jsou bezpečné a kvalitně zdokumentované.

Adresa 

Pharma Nord Praha s.r.o.
Valčíkova 1149/14
182 00 Praha 8 - Česká republika

Bezplatná linka 

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 15:00

(+420) 800 100 622  

  
Česká pošta Logo Professional Parcel Logistic logo
GlobalSign