Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Podmínky účasti v soutěží na Facebooku

   

  1. Vymezení se od Facebooku: Soutěže Pharma Nord na Facebooku (dále jen "soutěž") pořádá Pharma Nord Praha s.r.o. (dále jen "Pharma Nord"). Soutěž není spojena se společností Facebook a v žádném případě jí není sponzorována, pořádána nebo organizována.

   

  2. K účasti v soutěži jsou způsobilé všechny osoby starší 18 let s bydlištěm v České republice a ve Slovenské republice. Vyloučeni z účasti jsou zaměstnanci společnosti Pharma Nord a jejích dceřinných společností nebo příbuzní zaměstnanců. Účast ve slosování je možná pouze v případě, že účastník přijme podmínky účasti.

   

  3. Soutěže jsou dobrovolné. K účasti v soutěži musí každý účastník splnit uvedené podmínky konkrétní soutěže. Pokud bude jeden z požadovaných kroků či zadaných informací v konkrétní soutěži chybět, bude takový vstup do soutěže neúplný a účast považována za neplatnou.

   

  4. Při porušení podmínek pro účast si Pharma Nord vyhrazuje právo vyloučit dotyčné osoby ze soutěže. Vyloučeny budou rovněž osoby, které získají jakoukoliv výhodu v souvislosti s užitím nedovolených technických pomůcek či pomocí manipulace. Pharma Nord si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže v takových případech i zpětně a požadovat navrácení případné výhry.

   

  5. Účastníci udělují Pharma Nord svolení zveřejnit své jméno a příjmení na facebookové stránce
  https://www.facebook.com/pharmanord.cz.

  Současně účastníci soutěže mohou kdykoliv svůj souhlas se zveřejněním těchto údajů změnit s účinností na nejbližší budoucí zveřejnění (dopisem na: Pharma Nord Praha s.r.o., Pražská 387, 250 70 Odolena Voda nebo zasláním zprávy prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://www.pharmanord.cz/kontakt).

   

  6. Výhry ze soutěže nemohou být vyměněny nebo jejich hodnota nahrazena finančně.

   

  7. Pharma Nord vyhodnotí výsledky soutěže a oznámí vítěze prostřednictvím své facebookové stránky Pharma Nord Česká Republika.

   

  8. Pharma Nord se zavazuje plnit všechny podmínky v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména pak zákona o ochraně osobních údajů. Informace o účastnících jsou shromažďovány výhradně společností Pharma Nord a nejsou poskytovány žádné třetí straně. Pharma Nord je jediným subjektem zpracovávajícím detaily účasti v soutěži, zajišťujícím její organizaci a předání výher.

   

  9. Pharma Nord není zodpovědná za technické obtíže při provozování této soutěže.

   

  10. Toto rozhodnutí je konečné.