Hledat

  Search Results

  Zavřít

  Není důvod bát se zvýšené úmrtnosti z vitaminových tablet - 17.04.2008

  Nedávno zveřejněná zpráva Cochrane Review dánské meta-analýzy spustila po celém světě záplavu novinových titulků ve smyslu „Vitaminy mohou zkracovat život“ a „Některé vitaminy mohou zvyšovat úmrtnost“. Jenže meta-analýza není vhodným prostředkem pro rozsáhlé závěry ohledně zdravotních účinků vitaminových a antioxidačních doplňků stravy užívaných v doporučených dávkách.

  Lékařští odborníci tuto meta-analýzu zkritizovali za to, že do zkoumání zařadila pouze malé procento z dostupných studií, a upozornili na to, že několik málo studií zkresluje výsledky celé zprávy. Například dvě velké dobře známé studie s kuřáky a vysokými dávkami beta-karotenu představovaly víc než polovinu úmrtí zmiňovaných v analýze. Opakovaná analýza údajů však již nevykazovala žádný významný nárůst úmrtnosti způsobený vitaminem A nebo E.

  Dále, některé z uvedených studií se prováděly s účastníky, kteří byli chronicky nemocní nebo dostávali extrémně vysoké dávky některých živin, aby se zjistilo, zda je mohou vyléčit. Takové studie nejsou srovnatelné se studiemi prováděnými se zdravými jedinci, kteří jsou suplementováni vitaminy a minerály v dávkách srovnatelných s dávkami v doplňcích stravy, které se užívají v péči o zdraví.

  Některé ze studií rovněž operovaly s tak vysokými dávkami vitaminu A a E, že by nikdy nemohlo dojít k jejich schválení jako doplňků stravy nebo silných přípravků s vitaminy a minerály. Některé z těchto vysokých dávek byly dokonce potenciálně toxické. Média však i přesto nekriticky spojila výsledky takových výzkumů s doplňky stravy.