Czech Republic | Select other Country

DOPRAVA NYNÍ ZDARMA!

Není důvod bát se zvýšené úmrtnosti z vitaminových tablet - 17.04.2008

Nedávno zveřejněná zpráva Cochrane Review dánské meta-analýzy spustila po celém světě záplavu novinových titulků ve smyslu „Vitaminy mohou zkracovat život“ a „Některé vitaminy mohou zvyšovat úmrtnost“. Jenže meta-analýza není vhodným prostředkem pro rozsáhlé závěry ohledně zdravotních účinků vitaminových a antioxidačních doplňků stravy užívaných v doporučených dávkách.

Lékařští odborníci tuto meta-analýzu zkritizovali za to, že do zkoumání zařadila pouze malé procento z dostupných studií, a upozornili na to, že několik málo studií zkresluje výsledky celé zprávy. Například dvě velké dobře známé studie s kuřáky a vysokými dávkami beta-karotenu představovaly víc než polovinu úmrtí zmiňovaných v analýze. Opakovaná analýza údajů však již nevykazovala žádný významný nárůst úmrtnosti způsobený vitaminem A nebo E.

Dále, některé z uvedených studií se prováděly s účastníky, kteří byli chronicky nemocní nebo dostávali extrémně vysoké dávky některých živin, aby se zjistilo, zda je mohou vyléčit. Takové studie nejsou srovnatelné se studiemi prováděnými se zdravými jedinci, kteří jsou suplementováni vitaminy a minerály v dávkách srovnatelných s dávkami v doplňcích stravy, které se užívají v péči o zdraví.

Některé ze studií rovněž operovaly s tak vysokými dávkami vitaminu A a E, že by nikdy nemohlo dojít k jejich schválení jako doplňků stravy nebo silných přípravků s vitaminy a minerály. Některé z těchto vysokých dávek byly dokonce potenciálně toxické. Média však i přesto nekriticky spojila výsledky takových výzkumů s doplňky stravy.

Zpět na úvodní stranu

Všechny přípravky, které společnost vyvíjí, vyrábí a prodává, mají seriózní vědecký základ, optimální biologickou dostupnost, jsou bezpečné a kvalitně zdokumentované.

Adresa 

Pharma Nord Praha s.r.o.
Valčíkova 1149/14
182 00 Praha 8 - Česká republika

Bezplatná linka 

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 16:00

Pátek: 9:00 – 15:00

(+420) 800 100 622  

  
Česká pošta Logo Professional Parcel Logistic logo
GlobalSign